Obavijest Seminar

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo ponudu “Privredne štampe” d.o.o. Sarajevo za su/organizaciju seminara za članove Regionalne advokatske komore Tuzla, na temu: Izvršni i parnični postupak u praksi.
Navedeni seminar će se održati 06.03.2020. godine u Dramar centru, ul.Branilaca BiH br.11, Tuzla.

Pozivaju se svi zainteresovani članovi Regionalne advokatske komore Tuzla da svoju prijavu izvrše najkasnije do 14.02.2020. godine, putem Regionalne advokatske komore Tuzla na e-mail: readkotz@bih.net.ba

Advokati koji žele prisustvovati navedenom  seminaru   treba da izvrše  uplatu u iznosu  od  60,00 KM  na ime kotizacije, na žiro račun Regionalne advokatske komore broj:132 1000 311 461 867 i kopiju uplatnice dostave Regionalnoj advokatskoj komori Tuzla.S poštovanjem,PREDSJEDNIK
REGIONALNE ADVOKATSKE/ODVJETNIČKE KOMORE TUZLA
Mešić Amir, advokat             

Leave a Reply