Obavijest

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je vanredna Skupština A/OKFBiH, održana 02.02.2020. godine donijela zaključak da se izradi nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

S tim u vezi pozivamo Vas da nam hitno dostavite svoje sugestije i prijedloge za izradu nove Tarife A/OKFBiH.

 S poštovanjem,

PREDSJEDNIK RA/OK TUZLA
Mešić Amir, advokat

Leave a Reply