Izvještaj sa sastanka održanog sa Gradonačelnikom Brčko distrikta BiH

Obavještavamo sve članove Regionalne advokatske komore Tuzla, da je dana 29.10.2019. godine, održan sastanak sa Gradonačelnikom Brčko Distrikta Sinišom Milićem u prisustvu Predsjednika RA/OK Tuzla advokat Mešić Amir, Predsjednice UO RA/OK Tuzla advokata Delalić Mirne, člana Upravnog odbora RA/OK Tuzla advokata Smajić Aide, te član Upravnog odbora A/OK FBiH Telalović Mirze.
Pored prisutnih sastanku su prisustvovali i predstavnici Advokatske komore Republike Srpske, kao i članovi štrajkačkog odbora za područije Brčko Distrikta kojeg čine članovi Regionalne advokatske komore Tuzla i članovi Advokatske komore Republike Srpske.
Razlog održavanja sastanka je bila problematika oko nametnutog Zakona fisikalizacije za sve advokate na područiju Brčko Distrikta, te iz tog razloga radi izuzimanja istih iz sistema fisikalizacije, nalazimo za bitnim da svi budete upoznati sa do sada preduzetim radnjama i smatra se da će se u pregovorima postići zajednički interes, što će reći da će se aktivnosti u tom pravcu još više intenzivirati radi izbjegavanja diskriminatorskog položaja advokata sa područija Brčko Distrikta, u odnosu na advokate sa područija oba entiteta u BiH.

Izjave i ciljeve u budućem radu možete pogledati u linku koji Vam se dostavlja.

Link
http://www.rtvhit.com/?p=43648

Leave a Reply