Advokatski stručni saradnici:

 • AJANOVIĆ EMINA u advokatskoj kancalariji ZUKIĆ IDRIZ
 • AŠANIN MULAHASANOVIĆ TAMARA u zajedničkoj advokatskoj kancalariji JEZDIĆ GORAN I MATUZEVIĆ VLADO
 • ALIMUJKIĆ ZLATAN u advokatskom društvu “Muhić i dr.” d.o.o.
 • BEĆIROVIĆ SAMIR u advokatskoj kancalariji BEĆIROVIĆ ŠEMSUDIN
 • BAJRIĆ ANESA u advokatskoj kancalariji KRNJIĆ SEJFUDIN
 • DIZDAREVIĆ MIRELA u advokatskoj kancalariji DIZDAREVIĆ MIRALEM
 • ĐUZIĆ ARMIN u advokatskoj kancalariji ĐUZIĆ SUBHIJA
 • FAZLIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji FAZLIĆ NURIJA
 • HASANEFENDIĆ AMER u advokatskoj kancalariji MEŠIĆ AMIR
 • LEKIĆ MIRKO u advokatskoj kancalariji OMERĆEHAJIĆ AMIR
 • IZIĆ LEJLA u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 • MILETIĆ ALEKSANDAR u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 • OKANOVIĆ ELDINA u advokatskoj kancalariji GALUŠIĆ EMIL
 • OLOVČIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji ALIĆ DAMIR
 • RIBIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ SEAD
 • ŠAHOVIĆ AMELA u advokatskoj kancalariji RAMIĆ AMER
 • SARIHODŽIĆ MAIDA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ ALIS
 • SINANOVIĆ VILDANA u advokatskoj kancalariji SINANOVIĆ FARUK
 • SOLDAR NEVENA u advokatskoj kancalariji ŠINDRIĆ ALMIR