Advokatski stručni saradnici:

 1. DIZDAREVIĆ MIRELA u advokatskoj kancalariji DIZDAREVIĆ MIRALEM
 2. ĐUZIĆ ARMIN u advokatskoj kancalariji ĐUZIĆ SUBHIJA
 3. FAZLIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji FAZLIĆ NURIJA
 4. IZIĆ LEJLA u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 5. OKANOVIĆ ELDINA u advokatskoj kancalariji GALUŠIĆ EMIL
 6. RIBIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ SEAD
 7. BERBIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 8. DELIĆ ISMAR u advokatskoj kancalariji DELIĆ ENES
 9. ĐURIĆ RADA u advokatskoj kancalariji SALIBEGOVIĆ NEDIM
 10. GRBA LELA u advokatskoj kancalariji HASANAGIĆ SAMIJA
 11. MUSIĆ EDINA u advokatskoj kancalariji HODŽIĆ EDIN
 12. OMEROVIĆ ZLATAN u advokatskoj kancalariji OMEROVIĆ NISAD
 13. SALIHBAŠIĆ RAMIZA u advokatskoj kancalariji SALIHBAŠIĆ RAMIZ
 14. ŠARKINOVIĆ DINO u advokatskoj kancalariji ŠARKINOVIĆ MIRJANA
 15. TRAJANOVSKA ANJA u advokatskoj kancalariji TRAJANOVSKA AMIRA
 16. Bašić Adis u advokatskoj kancalariji Bašić Mihada
 17. Dizdarević Omić Erna u advokatskoj kancalariji Dizdarević Šefko
 18. Ćatibušić Edina u advokatskoj kancalariji Dževdetbegović Mirza
 19. Hasanović Azra u advokatskoj kancalariji Hasanović Sulejman
 20. Arnaut Nadina u advokatskoj kancalariji Hrustić Mirza
 21. Mešić Faruk u advokatskoj kancalariji Mešić Amir
 22. Ibrić Adnan u advokatskoj kancalariji Suljagić Emir
 23. Telalović Dino u advokatskoj kancalariji Telalović Mirza
 24. Porobić Vedran u advokatskoj kancelariji Porobić Miralem