Advokatski stručni saradnici:

 1. AŠANIN MULAHASANOVIĆ TAMARA u zajedničkoj advokatskoj kancalariji JEZDIĆ GORAN I MATUZEVIĆ VLADO
 2. BEĆIROVIĆ SAMIR u advokatskoj kancalariji BEĆIROVIĆ ŠEMSUDIN
 3. DIZDAREVIĆ MIRELA u advokatskoj kancalariji DIZDAREVIĆ MIRALEM
 4. ĐUZIĆ ARMIN u advokatskoj kancalariji ĐUZIĆ SUBHIJA
 5. FAZLIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji FAZLIĆ NURIJA
 6. IZIĆ LEJLA u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 7. OKANOVIĆ ELDINA u advokatskoj kancalariji GALUŠIĆ EMIL
 8. RIBIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ SEAD
 9. SARIHODŽIĆ MAIDA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ ALIS
 10. ŠINDRIĆ NEVENA u advokatskoj kancalariji ŠINDRIĆ ALMIR
 11. ALIĆ ĐENITA u advokatskoj kancalariji ALIĆ DAMIR
 12. BEGOVIĆ EDNA u advokatskoj kancalariji SULJIĆ SUAD
 13. BERBIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 14. DELIĆ ISMAR u advokatskoj kancalariji DELIĆ ENES
 15. DIZDAREVIĆ EMIR u advokatskoj kancalariji ZAK ELEZOVIĆ & DŽEVDETBEGOVIĆ
 16. ĐUKRIĆ RADA u advokatskoj kancalariji SALIBEGOVIĆ NEDIM
 17. GRBA LELA u advokatskoj kancalariji HASANAGIĆ SAMIJA
 18. BURDA FARIS u advokatskoj kancalariji GURDA MURIZ
 19. MAZALOVIĆ MIRZA u advokatskoj kancalariji RADONČIĆ MENSUR
 20. MUSIĆ EDINA u advokatskoj kancalariji HOĐŽIĆ EDIN
 21. OMEROVIĆ ZLATAN u advokatskoj kancalariji OMEROVIĆ NISAD
 22. SALIHBAŠIĆ RAMIZA u advokatskoj kancalariji SALIHBAŠIĆ RAMIZ
 23. ŠARKINOVIĆ DINO u advokatskoj kancalariji ŠARKINOVIĆ MIRJANA
 24. TRAJANOVSKA ANJA u advokatskoj kancalariji TRAJANOVSKA AMIRA