Bećirović Šemsudin
Brijesnica Velika bb
Telefon: 035/723-036
Mobitel: 061/732-191
Mehmedagić Zijad
Klokotnica bb
Mobitel: 061/785-680