Advokatski stručni saradnici:

 • RADOMIROVIĆ MIROLJUB u advokatskoj kancalariji BEGANOVIĆ ISMET
 • AJANOVIĆ EMINA u advokatskoj kancalariji ZUKIĆ IDRIZ
 • AŠANIN MULAHASANOVIĆ TAMARA u zajedničkoj advokatskoj kancalariji JEZDIĆ GORAN I MATUZEVIĆ VLADO
 • BEĆIROVIĆ SAMIR u advokatskoj kancalariji BEĆIROVIĆ ŠEMSUDIN
 • ĆERIMAGIĆ NADIN u advokatskoj kancalariji HELIĆ HAJRUDIN
 • DELALIĆ DŽESIKA u advokatskoj kancalariji SABUROVIĆ ELVEDINA
 • DIZDAREVIĆ MIRELA u advokatskoj kancalariji DIZDAREVIĆ MIRALEM
 • DIZDAREVIĆ OSMIĆ EMIRA u advokatskoj kancalariji DIZDAREVIĆ MIRSADA
 • ĐUZIĆ ARMIN u advokatskoj kancalariji ĐUZIĆ SUBHIJA
 • DŽIHANOVIĆ EMIR u advokatskoj kancalariji BANDOVIĆ SANJIN
 • FAZLIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji FAZLIĆ NURIJA
 • KADRIĆ KOVAČEVIĆ SELMA u advokatskoj kancalariji KADRIĆ AKIF
 • BAJRIĆ ANESA u advokatskoj kancalariji KRNJIĆ SEJFUDIN
 • LEKIĆ MIRKO u advokatskoj kancalariji OMERĆEHAJIĆ AMIR
 • IZIĆ LEJLA u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 • MILETIĆ ALEKSANDAR u advokatskoj kancalariji RELJIĆ DRAGO
 • NIKIĆ ANJA u zajedničkoj advokatskoj kancalariji BOŽANOVIĆ MIRSADA I GAJIĆ TATJANA
 • OKANOVIĆ ELDINA u advokatskoj kancalariji GALUŠIĆ EMIL
 • OLOVČIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji ALIĆ DAMIR
 • RIBIĆ AZRA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ SEAD
 • ŠAHOVIĆ AMELA u advokatskoj kancalariji RAMIĆ AMER
 • SARIHODŽIĆ MAIDA u advokatskoj kancalariji SARIHODŽIĆ ALIS
 • SELESKOVIĆ SVEN u advokatskoj kancalariji KUNOSIĆ AMILA MIMICA
 • SINANOVIĆ VILDANA u advokatskoj kancalariji SINANOVIĆ FARUK
 • SOLDAR NEVENA u advokatskoj kancalariji ŠINDRIĆ ALMIR