ADVOKATI

Spisak advokata Tuzlanskog kantona

Otvori

STRUČNI SARADNICI

Spisak stručnih saradnika

Otvori

PRIPRAVNICI

Spisak advokatskih pripravnika

Otvori

Regionalna advokatska komora Tuzla

Regionalna advokatska komora Tuzla ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Tuzli. Na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH, Regionalna advokatska komora Tuzla na svojoj konstituirajućoj Skupštini 20. 07. 2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore. 

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.