Organi Regionalne advokatske komore Tuzla

Na Izbornoj skupštini Regionalne advokatske komore Tuzla, održane 04.02.2015. godine, izabrani su:

Predsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Telalović Mirza

Dopredsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Trajanovska Amira

Članovi Upravnog odbora Advokatske komore FBiH

 1. Ferizović-Kunosić Amila
 2. Gutić Vinka

Članovi Upravnog odbora RAK Tuzla

 1. Telalović Mirza
 2. Mešić Amir
 3. Morankić Amir
 4. Dautović Bahrija
 5. Mrkajić Budimir
 6. Smajić Aida
 7. __________

Članovi Nadzornog odbora RAK Tuzla

 1. Mešić Amir
 2. Ibrelić Asim
 3. Agić Edvin

Disciplinske sudije RAK Tuzla

 1. Morankić Amir
 2. Agić Edvin
 3. Hodžić Advija
 4. Uljić Rizah
 5. Ibrelić Asim

Zamjenici disciplinskih sudija RAK Tuzla

 1. Jusić Muhamed
 2. Hogić Enver
 3. Ivetić Alma
 4. Jusufović Refik
 5. Mešić Amir

Disciplinski tužilac RAK Tuzla

 1. Šarkinović Mirjana

Zamjenici disciplinskog tužioca

 1. Juničić Muhamed
 2. Radončić Mensur
 3. Uljić Rizah
 4. Pašić-Beganović Minka

Delegati za Skupštinu Advokatske komore FBiH ispred RAK Tuzla

 1. Mešić Amir
 2. Filipović Adam
 3. Radončić Mensur
 4. Pašić Bakir
 5. Agić Edvin
 6. Sarihodžić Sead
 7. Dautović Bahrija
 8. Ibrelić Asim
 9. Trajanovska Amira
 10. Uljić Rizah
 11. Muhić Faik
 12. Šarkinović Mirjana
 13. Morankić Amir
 14. Arnautović Enver
 15. Ivetić Alma
 16. Džanić Sanela
 17. Garić Zlatko
 18. Hasanagić Samija
 19. Mujić Fadil
 

Kontaktirajte nas!

Kontakt + 387 35 276 302
readkotz@bih.net.ba

Adresa

Adresa Regionalna advokatska komora Tuzla
Valtera Perića br.10
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina