Organi Regionalne advokatske komore Tuzla

Na Izbornoj skupštini Regionalne advokatske komore Tuzla, održane 02.12.2010. godine, izabrani su:

Predsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Dautović Bahrija

Dopredsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Gutić Vinka

Upravni odbor Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Dautović Bahrija
 2. Pašić Bakir
 3. Muhić Faik
 4. Harčin Edin
 5. Radončić Mensur
 6. Tomić Milka
 7. Bjedić Enver

Nadzorni odbor

 1. Todorović Jadranka
 2. Tanasilović Ružica
 3. Hogić Enver

Disciplinski sud / 5 Sudija

 1. Sarihodžić Alis, sudija
 2. Halilčević Emin, sudija
 3. Mešić Izet, sudija
 4. Konjić  Nihad, sudija
 5. Bajramović Tahiba, sudija
 6. Skenderović Midhat, zamjenik
 7. Agić Edvin, zamjenik
 8. Dizdarević Miralem, zamjenik
 9. Pašić-Beganović Minka, zamjenik
 10. Helić Hajrudin, zamjenik

Disciplinski tužilac

 1. Ibrelić Asim

Zamjenici Disciplinskog tužioca

 1. Mrkajić Budimir
 2. Omerović Fatima
 3. Uljić Rizah
 4. Smajlović Sminka

Delegati za Skupštinu Advokatske komore Federacije BiH

 1. Dautović Bahrija
 2. Gutić Vinka
 3. Radončić Mensur
 4. Trajanovska Amira
 5. Pašić Bakir
 6. Mrkajić Budimir
 7. Todorović Jadranka
 8. Bjedić Enver
 9. Mujić Fadil
 10. Stanimirović Miloš
 11. Muhić Faik
 12. Smajlović Sminka
 13. Sarihodžić Sead
 14. Uljić Rizah
 15. Mešić Amir
 16. Tanasilović Ružica
 17. Ibrelić Asim

Član Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH

 1. Arnautović Enver

Predsjednik Upravnog odbora  Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Muhić Faik

Dopredsjednik Upravnog odbora regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Tomić Milka
 

Kontaktirajte nas!

Kontakt + 387 35 276 302
readkotz@bih.net.ba

Adresa

Adresa Regionalna advokatska komora Tuzla
Valtera Perića br.10
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina